• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušky, ve smyslu § 46, odst. 5. zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, Řádu rigorózního řízení a Opatření děkana k rigorózním zkouškám se na Pedagogické fakultě JU konají v oblasti pedagogických věd v oborech, pro které fakulta získala pro konání zkoušky akreditaci.

Seznam akreditovaných navazujících magisterských studijních oborů na PF JU oprávněním konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr.
Kód
studij.
oboru
(AKVO)
Název studijního oboru Platnost
akreditace
do
Katedra/vedoucí katedry
  Učitelství pro 1. stupeň základních škol    
M0113P300001 studijní plán základní 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – anglický jazyk 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – německý jazyk 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – tělesná výchova 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – hudební výchova 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – výtvarná výchova 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – STEM 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
       
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol    
N0114A300102 se specializací – anglický jazyk 16.11.2028 KAJ/ doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – český jazyk a literatura 16.11.2028 KBH/ prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
N0114A300102 se specializací – český jazyk jako druhý jazyk 16.11.2028 KBH/ prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
  se specializací – dějepis 16.11.2028 FF JU
N0114A300102 se specializací – fyzika 16.11.2028 KFY/ doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – hudební výchova 16.11.2028 KHV/ Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
  se specializací – chemie 16.11.2028 ZF JU
N0114A300102 se specializací – infromatika 16.11.2028 KIN/ doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – matematika 16.11.2028 KMA/ doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – německý jazyk 16.11.2028 KNJ/ doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – přírodopis 16.11.2028 KBI/ PhDr. Jan Petr, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – ruský jazyk a literatura 16.11.2028 KBH/ doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová Zdeňka, Ph.D.
N0114A300103 se specializací – techická výchova a praktické činnosti 16.11.2028 KFY/ doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – tělesná výchova 16.11.2028 KTS/ doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc
N0114A300102 se specializací – výchova k občanství 16.11.2028 KSV/ Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – výtvarná výchova 16.11.2028 KVV/ doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.
N0114A300102 se specializací – zeměpis 16.11.2028 KGE/ doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
       
  Učitelství pro střední školy a základní umělecké školy    
N0114A300081 Učitelství pro střední školy se specializací hudební výchova (specializace PF JU) 16.11.2028 KHV/ Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
N0114A300081 Učitelství pro střední školy se specializací tělesná výchova (specializace PF JU) 16.11.2028 KTS/ doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc
N0114A300081 Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd (specializace PF JU) 16.11.2028 KSV/ Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
N0114A300118 Učitelství hry na nástroj pro střední školy a ZUŠ 16.11.2028 KHV/ Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
N0114A300119 Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 16.11.2028 KVV/ doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.

Zahájení rigorózního řízení

Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů nebo uchazeč, který splnil předpoklady podle předchozí právní úpravy (§ 99 zákona o vysokých školách).

Přihláška k rigorózní zkoušce lze podat v průběhu celého akademického roku. U přihlášky podané do 31. 5. se státní rigorózní zkouška konaná zpravidla v zimním semestru, u přihlášky podané do 31. 10. se státní rigorózní zkouška koná zpravidla v následujícím letním semestru. Termíny státních rigorózních zkoušek stanoví děkan.

Náležitosti přihlášky k rigoróznímu řízení

Přihláška k rigorózní zkoušce se podává písemně na určeném formuláři s přílohami dle Rigorózního řádu PF JU. Formulář přihlášky ZDE.

Přílohy - náležitosti přihlášky

 • Strukturovaný životopis.
 • Úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání tohoto titulu podle zákona č. 172/1990 Sb. nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb.
 • Rigorózní práce ve třech exemplářích
 • Doklad o úhradě poplatku dle Opatření děkana č. 6/2017 bod 3, který je splatný do 10 dnů ode dne podání přihlášky.

Přílohy přihlášky se dodávají vytištěné buď osobně, nebo poštou na adresu fakulty Oddělení vědy a výzkumu (kontakt níže).

 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
  proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií

 • 387 773 018

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Gabriela Mikešová
  oddělení vědy a zahraničí

 • Jeronýmova 10, kancelář č. 206

 • 387 773 018, 723 113 011

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poplatek za rigorózní řízení

Výše poplatku za rigorózní řízení (poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky, za používání zařízení a informačních technologií) je každoročně vyhlašována jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou.

Průběh státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky ze zvolené specializace. Obě součásti se konají v jednom dni. Nejprve probíhá obhajoba rigorózní práce. Úspěšná obhajoba je podmínkou přístupu k ústní zkoušce.

Ústní zkouška obsahuje vybrané okruhy z dějin filozofie, pedagogiky resp. psychologie a oborového (aprobačního) předmětu s didaktikou dle zaměření rigorózní práce. Zkouška a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné. V návaznosti na Rigorózní řád PF JU jsou stanoveny následující podmínky pro rigorózní řízení ve všech oborech.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.