• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Projekty ESF

Projekty ESF

Letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie

Aktuálně:

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0351
Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Název projektu: Letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie
Výše schválené podpory: 1587253 Kč

Arteterapie je hraniční disciplínou a k jejímu výkonu jsou potřebné vědomosti jak z psychoterapie a dalších klinických oborů, tak z oblasti věd o umění. Na Jihočeské univerzitě je tento obor vyučován v rámci čtyřletého a od roku 2006/2007 tříletého bakalářského oboru. Ačkoli je výuka intenzivní, probíhá víkendově a proto vyvstala potřeba dlouhodobějšího výukového bloku zaměřeného na praktické dovednosti a nejnovější informace ze souvisejících oborů.

V rámci projektu byl připraven týdenní kurz, jehož náplní je především upevnění a rozšíření praktických dovedností studentů arteterapie. Kurz je zaměřen na nácvik soustavné práce s klientem (krizové situace a jejich zvládání), na vytváření důvěry, rovnocennosti a úcty k člověku, s nímž arteterapeut pracuje, na nácvik prožívání jeho úhlu pohledu a v neposlední řadě na nácvik flexibility terapeuta a ochoty k vlastní změně a schopnosti jeho zpětné vazby. Během kurzu budou také rozvíjeny další doplňkové techniky - práce s hlínou a objekty, neverbální komunikace, videoterapie, balintovské skupiny, dramaterapie, které umožní erudovanější přístup arteterapeuta ke klientovy. Součástí kurzů budou také teoretické přednášky zaměřené na aktuální potřeby studentů Ateliéru arteterapie.

Během projektu proběhnou tři intenzivní týdenní kurzy. Konečným výsledkem tedy bude zvýšení pravděpodobnosti uplatnění na trhu práce po absolvování bakalářského studia Atelieru arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, neboť systém těchto každoročních kurzů bude znamenat tolik potřebné rozšíření výuky zaměřené na přímý nácvik terapeutických dovedností.

Aktuality

V rámci projektu proběhl od 5. 8. do 12. 8. 2006 první letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie. Kurzu se zúčastnilo 46 studentů a 8 lektorů. Kromě základních předmětů - Praktický nácvik interpretace a moderace mezilidských a profesních vztahů prostřednictvím výtvarného vyjádření, Blok přednášek k teorii symbolu, Komunikace s klientem a nonverbální komunikace, Hmatové modelování - proběhly čtyři inovativní semináře. Ing. Bartošek seznámil studenty s možnostmi uplatnění dramaterapie v práci s klientem. Doc. Poněšický přednášel o zásadách terapeutické práce a o metodách práce s klienty na klinikách v Německu a prakticky předvedl své metody práce. V dalším semináři se PhDr. Nesnídal zaměřil na morálku a etické normy v průběhu terapeutického procesu. Poslední inovativní seminář pod vedením Doc. Šickové-Fabrici byl zaměřen na využití práce s keramickou hlínou.

Týdenní intenzivní kurz byl velmi přínosný pro studenty i pedagogy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a výrazně přispěl k oživení práce Ateliéru arteterapie. Dále umožnil cennou konfrontaci různýchterapeutických směrů a přístupů při práci s klientem.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.