• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Zahraniční pobyty

Zahraniční pobyty

Erasmus+

Mobility v rámci projektu Internacionalizace JU

Mobility v rámci Internacionalizace JU na kalendářní rok 2019

Do 15. února můžete podávat přihlášky na výjezdy studentů do zahraničí v rámci Internacionalizace JU na kalendářní rok 2019.

Délka výjezdu: 1-3 měsíce, vhodné zejména pro praktické stáže studentů magisterského a doktorského studia!

Preferují se výjezdy do celého světa mimo Evropu a mimo partnerské země programu Erasmus+

Pro získání více bodů ve výběrovém řízení můžete přidat certifikát z cizího jazyka nebo doporučující dopis.

Pro zahraniční pobyty či stáže, které chcete realizovat v rámci Evropy prosím využívejte přihlášek na Erasmus.

Dále probíhá podávání přihlášek na zahraniční výukové pobyty zaměstnanců a stáže na rok 2019/2020

Informace o aktivitách programu

Základní informace o aktivitách programu Erasmus

Erasmus – decentralizované aktivity

 • žádosti o financování decentralizovaných aktivit (plánované počty mobilit, žádost o intenzivní program) se zasílají Národní agentuře, žádosti schvaluje a finanční prostředky přiděluje Národní agentura. V České republice byla Národní agenturou ustanovena:

Dům zahraničních služeb MŠMT
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
pracoviště Senovážném nám. 24
116 47 Praha 1

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webová stránka:www.naep.cz

I. Mobility studentů (Student mobility)

 • Studijní pobyt(Studies) - studium na zahraniční vysoké škole
 • Pracovní stáž(Placements) - stáž v podniku, školícím nebo výzkumném středisku nebo v jiné organizaci, dříve v programu Leonardo

II. Mobility zaměstnanců (Staff mobility)

 • Výukový pobyt(Teaching assignments) – výjezdpedagogického pracovníkavysokoškolské instituce za účelem výuky na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci
 • Školení(Staff training) - výjezdzaměstnance vysokoškolské instituce(pedagogického i jiného pracovníka) do zahraničního podniku - různé typy aktivit - seminář, workshop, kurz, konference, školení
 • výjezd zaměstnance podniku na partnerskou vysokoškolskou instituci (grant zaměstnanci podniku přiděluje partnerská vysokoškolská instituce)
 • výjezdadministrativního a jiného než pedagogického pracovníkavysokoškolské instituce na zahraniční partnerskouvysokoškolskou instituciza účelem výměny zkušeností formou studijní návštěvy, stínování nebo jiného školení
 • výjezdpedagogického pracovníkavysokoškolské instituce na zahraniční partnerskou vysokoškolskou instituci naškolení

III. Intenzivní programy (Intensive programmes)

 • projekt krátkého studijního programu (např. letní škola), kterého se účastní domácí i zahraniční studenti a učitelé

IV. Organizace mobilit (Organisation of mobility)

 • různé druhy činnosti podporující mobility,tento grant se přiděluje automaticky každé instituci, která realizuje alespoň jednu z mobilit.

V. Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC)

 • intenzivní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat do ČR v rámci programu Erasmus
 • intenzivní kurzy méně používaných jazyků (zemí zapojených do programu LLP) pro studenty programu Erasmus, kteří odjíždějí studovat do zahraničí

Erasmus - centralizované aktivity

 • návrhy projektů se zasílají Evropské komisi - Výkonné agentuře, projekty schvaluje a finanční prostředky poskytuje Evropská komise

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1 BOUR
BE-1140 Brussels
Belgium

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Website:http://eacea.ec.europa.eu

I. Multilaterální projekty (Multirateral projects)

 • Vývoj studijních programů (Development of Study Programmes) - projekt společného vývoje studijního programu na bakalářské/magisterské/doktorské úrovni
 • Spolupráce mezi univerzitami a podniky (Co-operation between Uniersities and Enterprises) - projekty partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskou sférou
 • Modernizace vysokého školství (Modernisation of Higher Education) - projekty, které přispějí k dosažení cílů Lisabonské úmluvy, projekty modernizace studijních programů podle Boloňského procesu
 • Virtuální univerzity (Virtual Campuses) - projekty, jejichž cílem je využití informačních a komunikačních technologií ve výuce

II. Tematické sítě (Thematic Networks)

III. Doprovodná opatření (Accompanying Measures)

Programové a partnerské země Erasmus+ (platné od Výzvy 2021)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.