Katedra
výchovy ke zdraví

Katedra výchovy ke zdraví na PF JU vznikla v roce 2008, Je součástí univerzitního systému přípravy učitelů a odborníků v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu.

O katedře

Výchova ke zdraví je studijní obor akreditovaný na PF JU jednak jako neučitelský (bakalářské studium ve formě prezenční i kombinované) s tím, že v současné době je v akreditačním řízení navazující magisterské studium, a jednak jako učitelský pro 2. stupeň ZŠ (bakalářské i navazující magisterské studium ve formě prezenční).

Studijní program Výchova ke zdraví plně odpovídá zaměření a specifickým potřebám studia na pedagogické fakultě, kdy v rámci EU vzrůstá společenská potřeba pedagogicko - psychologicky vzdělaných odborníků, jejichž úkolem je vedení člověka k zájmu o vlastní zdraví, posílení jeho důstojnosti, sebedůvěry, samostatnosti i odpovědnosti.

Zvláštní pozornost je věnována aplikaci výchovy ke zdravému životnímu stylu u dětí a mládeže ve škole pro nově koncipovaný předmět Výchova ke zdraví. Významné místo ve studiu zaujímá metodologie pro snižování nadváhy a řešení obezity populace v různých věkových skupinách, což je relevantní k současné problematice podpory zdraví populace v EU a projektování intervenčních programů pro jedince postižené a se specifickými problémy, v neposlední řadě preskripce a optimalizace životního režimu seniorů.

Studijní program Výchova ke zdraví umožní posluchačům využívat vědecky ověřené zkušenosti a postupy v prevenci, ochraně a posilování zdraví tak, aby ve svém pracovním zařazení, v souladu s meziresortně pojímaným systémem péče o zdraví, působili účinně a humánně.

Koncepčně jsou absolventi připravováni pro co nejširší uplatnění v praxi jednak v oblasti státních služeb - ve školství (MŠ, ZŠ, SŠ), ve speciálních školách a zařízeních, diagnostických a nápravných ústavech, v DDM, v domovech důchodců a dále v oblasti rekreace, cestovního ruchu, v centrech volného času apod. Hlavním záměrem rozvoje je umožnit v kontextu s výše uvedenými tendencemi vysokoškolské studium zájemcům z celé ČR, případně i zahraničním studentům.

Katedra výchovy ke zdraví je nejmladším katedrou PF JU, přesto velmi dynamicky rozvíjí výzkumnou a vědeckou činnost ve výzkumných projektech a v mezinárodním kontextu. Spolupracuje s lékaři, řediteli škol, učiteli, vychovateli a trenéry v ČR i v zahraničí (např. Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko, Indie, Japonsko, USA.) V současné době jsou řešeny následující výzkumné projekty:

  • Pozitivní efekty rozvoje sebekontroly a sebeúcty na snížení nadváhy prostřednictvím jógového tréninku
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením implementace RVP ve výuce výchovy ke zdraví a prevenci obezity žáků 2. st. ZŠ
  • Výchova ke zdraví - strategie výuky duševní hygieny.
    Další dva velké projekty jsou řešeny ve spolupráci s německou univerzitou v Pasově a univerzitou Kochi v Japonsku.

Sekretariát

  • Milena Chlaňová

  • +420 387 773 159

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Na Sádkách 1687/1c, 1. patro, 102

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.