Pro studenty

Pravidelná lékařská prohlídka
Pravidelná lékařská prohlídka studentů oborového studia TV

S odvoláním na Vyhlášku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, č. 391/2013 Sb., je nutné, aby studenti oborového studia tělesné výchovy absolvovali zdravotní prohlídku u sportovního lékaře každých 12 měsíců. Tzn., že první lékařskou prohlídku student absolvuje při podání přihlášky ke studiu a další, každý akademický rok. Toto potvrzení předá osobně na KTVS na začátku nového AR v prvním týdnu výuky.

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
Vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu

Preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařská prohlídka uchazečů o studium

Výuka - sportoviště

Gym centrum
TJ Merkur ČB
Pražská 19 (bývalé kino Vesmír)
370 04 České Budějovice

Stolní tenis, volejbal, basketbal, malá kopaná, florbal
H1
Na Sádkách 2a/305
370 05 České Budějovice

Lezení, aerobic, badminton, pilates, powerjoga, zdravotní TV
H2
Na Sádkách 2a/305
370 05 České Budějovice

Spinning
H2S
Na Sádkách 2a/305
370 05 České Budějovice

Jóga, pilates, powerjoga, tai-chi chuan, sebeobrana, bosu, zdravotní TV
H3
Na Sádkách 2a/305
370 05 České Budějovice

Bodystyling, jóga, bosu, powerjóga, stepaerobik, zdravotní TV, pilates, zdravotní TV
H4
Na Sádkách 2a/305
370 05 České Budějovice

Kondiční trénink
Posilovna
Na Sádkách 2a/305
370 05 České Budějovice

Plavání
Sokolský ostrov 4
370 01 České Budějovice

Atletika
Sokolský ostrov 1
370 01 České Budějovice

Prezenční studium
Prezenční studium PZTV - požadavky

Kvalifikační práce

Témata zadání kvalifikačních prací pro AR 2021/2022

Do 22. 4. 2022 si student vybere téma a musí kontaktovat vedoucího vybrané kvalifikační práce pro vytvoření zadání.

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Problematika výživy ve sportovní a moderní gymnastice v dospívání BP
zadáno
Bago
Měření výskoku jednonož a obounož u výkonnostních sportovních gymnastů na odrazové desce ProJump BP Bago
Hodnocení úrovně motoriky vybraných sportovců pomocí testové baterie MABC-2 BP DP
Učitelství ZŠ
Bago
Analýza kauzality mezi vývojem nářadí a vývojem sestav ve sportovní gymnastice mužů DP
Učitelství ZŠ
Bago
Zjištění stresových vlivů u výkonnostních sportovců pomocí STAI DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Bago
Vytvoření a ověření programu pro kroužek sportovní gymnastiky dívek na prvním stupni ZŠ DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Bago
Srovnání úrovně vybraných pohybových schopností dětí mladšího školního věku ve vybraných sportovních odvětvích BP DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Ověření vlivu sportovní gymnastiky na rozvoj obratnostních a silových schopností BP DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Ověření vlivu tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností ve vybraném sportu BP DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Vliv suplementace beta-alaninu na aerobní zátěž u adolescentních sportovců BP Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně ve vybraném sportovním odvětví BP Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP Bahenský
Komparační analýza aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti v jedné vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých (muži: 200 m, ženy: 5000 m, maratón, hody, skoky nebo porovnat 1 běžeckou, 1 sprinterskou, 1 skokanskou a 1 vrhačskou disciplínu) BP Bahenský
Komparační analýza závodních výkonů a výsledků laboratorních testů, jako indikátorů předpokladů u vrcholových či výkonnostních sportovců ve vybraném vytrvalostním sportu BP Bahenský
Analýza vývoje věkové struktury vrcholových sportovců ve vybrané atletické disciplíně (sprinty, skoky, vrhy) v kategorii dospělých v ČR 1945–2020 BP Bahenský
Sledování ekonomiky dýchání při různých intenzitách zátěže a její změny vlivem intervenčního dechového programu u běžců vytrvalců BP Bahenský
Sledování dynamiky změn saturace kyslíkem u sportovních potápěčů na nádech při různě dlouhé apnoi BP Bahenský
Sledování dynamiky změn saturace kyslíkem při různě dlouhé apnoi BP Bahenský
Porovnání výsledků testu spiroergometrie na běhátku a bicyklovém ergometru u sportovců s rozdílnou specializací BP Bahenský
Ověření využití variability srdeční frekvence pro zjištění výkonnostních předpokladů u vytrvalostních sportovců BP Bahenský
Ověření využití variability srdeční frekvence při řízení tréninkového zatížení u vytrvalostních sportovců BP Bahenský
Sledování dechového vzoru a ekonomiky dýchání při různých intenzitách zátěže a její změny vlivem intervenčního dechového programu u vybrané skupiny sportovců BP Bahenský
Komparace zapojení preferenční a dominantní dolní končetiny při Wingate testu a testu výskoku u vybraných skupin vrcholových či výkonnostních sportovců BP Bahenský
Komparace výsledků Wingate testu při jízdě vsedě a ve stoji BP Bahenský
Komparace výsledků Wingate testu při jízdě vsedě a ve stoji u adolescentních cyklistů DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Bahenský
Zjištění vlivu otužování na organismus otužujících se jedinců BP Bahenský
Analýza vývoje atletiky v Kraji Vysočina v posledních 15 letech BP Bahenský
Vytvoření a ověření zásobníku her v přírodě pro posluchače vysokých škol DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Kursová
Analýza faktorů ovlivňujících oblíbenost předmětu Tělesná výchova na 2. stupni vybrané základní školy (lze BP i DP) – lze zadat vícekrát BP DP
Lze zadat vícekrát
Kursová
Komparativní analýza ŠVP se zaměřením na výuku atletiky na 2. stupni vybraných základních škol (lze BP i DP) – lze zadat vícekrát BP DP
Lze zadat vícekrát
Kursová
Vytvoření a ověření výukového materiálu zaměřeného na psychomotoriku BP DP Kursová
Vytvoření a ověření zásobníku psychomotorických her při výuce tělesné výchovy na vybrané ZŠ BP DP Kursová
Zpracování techniky a metodiky štafetového běhu 4 × 100 m formou výukového DVD BP DP Kursová
Zpracování techniky a metodiky skoku vysokého formou výukového DVD BP DP Kursová
Vliv síly stisku ruky na výkon v disciplíně mrtvý tah a rychlost regenerace po maximálním výkonu BP Marko
Navržení a ověření cvičebního programu na ovlivnění stavu hlubokého stabilizačního systému páteře BP
zadáno
Malátová
Možnosti využití jógové terapie pro odstranění bolestí zad BP
zadáno
Malátová
Navržení a ověření cvičebního programu zaměřeného na kompenzaci hyperkyfózy hrudní páteře DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Malátová
Osobnost význačného pražského sportovce německé národnosti Emericha Ratha BP DP Štumbauer
Historie německého lyžování v Českých zemích BP Štumbauer
Historickosrovnávací analýza tělovýchovné části vzdělání učitelů 1. stupně ZŠ DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách v Praze (1878–1945) DP
Učitelství SŠ
Štumbauer
Historie německého „Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách“ v Praze (1878–1945) DP
Učitelství ZŠ
Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech, jihozápadních Čech a přilehlých částí Středočeského kraje a Kraje Vysočina BP Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP
Učitelství SŠ
Štumbauer
Historie KTV na VŠZ v Českých Budějovicích BP Štumbauer
Historie karate v jižních Čechách BP
zadáno
Štumbauer
Historie hokejbalu v Československu a České Republice BP
zadáno
Štumbauer
Zjištění techniky sjíždění a zatáčení ve vybraných lyžařských střediscích ČR BP Štumbauer
Vytvoření modelu letní a zimní přípravy žákovských kategorií ve sjezdovém lyžování formou DVD BP
zadáno
Štumbauer
Vytvoření metodiky nácviku základních poloh v synchronizovaném plavání včetně výukového DVD BP
zadáno
Štumbauer
Zpracování teorie a didaktiky hokejbalu a metodiky jeho nácviku na základních a středních školách formou výukového DVD BP Tlustý
Zpracování teorie a didaktiky házené a metodiky jejího nácviku na základních školách formou výukového DVD BP Tlustý
Historie Svazu kanoistů Republiky československé DP
Učitelství SŠ
Tlustý
Zpracování metodiky nácviku sportovní gymnastiky na středních školách formou výukového DVD DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Tlustý
Osobnost československého veslaře Jana Jindry DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Tlustý
Zpracování systematiky frisbee sportů a metodiky nácviku vybraných z nich formou výukového DVD DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Tlustý
Komparativní analýza technik přihrávky plachtícího podání u mužstev české extraligy BP
zadáno
Tlustý
Komplexní analýza vývoje střelby v basketbalu v nejvyšší české soutěži mužů v letech 1998–2022 BP
zadáno
Tlustý
Komplexní analýza vývoje střelby v basketbalu v Eurolize mužů v letech 2000–2022 BP
zadáno
Tlustý
Komplexní analýza vývoje střelby v basketbale na MS a OH v letech 1992–2022 BP
zadáno
Tlustý
Analýza úspěšnosti střelby v utkáních reprezentace ČR na MS ve florbalu mužů 2021 DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Komparativní analýza síly dolních končetin u mladých hokejistů HC Motor České Budějovice DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Specifikace a vývoj nejčastěji využívaných herních systémů ve fotbale DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Analýza přesnosti střelby po různých typech simulovaného zápasového zatížení ve fotbale DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Stanovení optimální tělesné výšky a možnosti její predikce u hráčů ledního hokeje DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA/Unifittest na gymnáziu Česká v Českých Budějovicích DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA/Unifittest na gymnáziu v Sedlčanech DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Vytvoření metodického videa techniky jízdy na kajaku a kánoi formou DVD DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na vybrané ZŠ v Jihočeském kraji DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na vybrané základní škole v Jihočeském kraji DP Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vobr
Návrh a ověření souboru kompenzačních cviků pro jednostranně zaměřené sporty – skateboarding a snowboarding DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
zadáno
Vobr
Vzor kvalifikačních prací

Vzory kvalifikačních prací aktualizované k 25. 11. 2019

Kvalifikační práce - typ 1 (Práce experimentální povahy):   DOCX  /  PDF

Kvalifikační práce - typ 2 (Práce teoretické a didaktické povahy):   DOC  /  PDF

Kvalifikační práce - typ 3 (Práce historické):   DOC  /  PDF

Státní závěrečné zkoušky

bakalářský studijní program - Tělesná výchova a sport
studijní obor - Tělesná výchova a sport (jednooborové)

I. Okruhy otázek:

1. Anatomie člověka. Kostra osová, kostra lebky, kostra horních a dolních končetin. Obecná myologie. Trávicí soustava. Respirační soustava - horní a dolní cesty dýchací, mezihrudí, obaly plic. Kardiovaskulární systém: srdce, přehled tepen a žil, lymfatická soustava, slezina. Vylučovací soustava: ledvina, tvorba moči, vývodné cesty močové. Pohlavní soustava mužská, ženská, svalové dno pánevní. Centrální nervová soustava: mícha hřbetní, mozek, mozkové komory a obaly. Periferní nervová soustava: hlavové nervy, míšní a vegetativní nervy. Zrakové a sluchově - rovnovážné ústrojí.

2. Fyziologie tělesných cvičení. Biochemické základy zátěžové fyziologie. (Metabolismus cukrů, tuků, bílkovin. Zdroje energie pro fyzické zatížení. Energetický metabolismus při různých denních a sportovních aktivitách.)

3. Fyziologie tělesných cvičení. Transportní mechanismy. (Dýchací systém, ukazatele dechových funkcí při fyzickém zatížení, reaktivní změny dechových funkcí při fyzickém zatížení, adaptační změny dechových funkcí. Oběhový systém, ukazatele oběhových funkcí při fyzickém zatížení, bezprostřední oběhové změny při fyzickém zatížení, adaptační oběhové změny.)

4. Fyziologie tělesných cvičení. Pohybový systém a jeho řízení. (Struktura a funkce kosterního svalu, chemické podklady svalové kontrakce, typologie a funkce svalových vláken, svalová inervace, projevy svalové činnosti, reaktivní změny a svalový metabolismus při zatížení, adaptační změny, řízení motoriky, pasivní komponenty pohybového systému.)

5. Fyziologie tělesných cvičení. Termoregulace. (Mechanismy termoregulace, termoregulační mechanismy při pohybovém zatížení, pohybové aktivity při vysoké teplotě prostředí, pohybové aktivity při nízké teplotě prostředí.)

6. Fyziologie tělesných cvičení. Funkce ledvin a pitný režim při zátěži. (Základní funkce ledvin, změny renálních funkcí při fyzické zátěži, změny množství a složení moče, vliv dlouhodobého tréninku na činnost ledvin, vodní bilance.)

7. Fyziologie tělesných cvičení. Regulační systémy. (Propojenost řídicích systémů, centrální nervový systém a fyzická zátěž, principy neuroendokrinních regulací, adaptace neurohumorálních regulací v závislosti na tréninku, reprodukční systém v náročném tréninku, imunitní systém při fyzické zátěži.)

8. Fyziologie tělesných cvičení. Únava a její formy. (Akutní únava. Chronická únava. Regenerace.)

9. Fyziologie tělesných cvičení. Specifika dětského, ženského a stárnoucího organismu. (Odlišnosti dětského organismu - principy zatěžování dětí, žena a pohybová aktivita - principy zatěžování žen, involuční změny ve stáří - principy zatěžovaní ve stáří.)

10. Tělovýchovné lékařství. Testování zdatnosti v laboratoři a v terénu, jejich hodnocení a význam. (Fyzická zdatnost a výkonnost, klasifikace zátěžové diagnostiky, metody stanovení energetické náročnosti pohybové zátěže.)

11. Tělovýchovné lékařství. Pohybová aktivita v primární a sekundární prevenci. (Cíl primární prevence, civilizační onemocnění, primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění.)

12. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení pohybového systému. Funkční poruchy pohybového systému. Držení těla. Diagnostika pohybového systému. Kompenzační cvičení.

13. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení dýchacího systému. Oslabení kardiovaskulárního systému. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

14. Zdravotní tělesná výchova. Metabolické poruchy. Oslabení zažívacího ústrojí. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

15. Zdravotní tělesná výchova. Gynekologická oslabení. Nervová a neuropsychická oslabení. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

16. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení smyslů. ZTV seniorů. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

17. Výživa ve sportu. Makroživiny, rozdělení, struktura, použití, zastoupení v dietě při pohybové aktivitě, zdroje, aminokyseliny a jejich význam při pohybové aktivitě. Vitamíny a jejich význam ve výživě sportovce. Energetická bilance organismu, celkový energetický výdej a jeho variabilita.

18. Výživa ve sportu. Úloha vody a tekutin ve výživě člověka, pitný režim, kvantitativní a kvalitativní hledisko, metody monitoringu ztráty tekutin při pohybové aktivitě, zásady kompenzace ztráty tekutin. Minerální látky a jejich význam ve výživě sportovce. Speciální doplňky stravy, argumenty a pravidla použití.

19. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Naléhavé stavy dětského věku. Naléhavé stavy při venkovních (rekreačních) aktivitách, výbava lékárničky pro pobyty v přírodě a zotavovací akce.

20. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Aktivace ZZS, úrovně bdělosti (AVPU), život zachraňující úkony (ABC), kardio-pulmonální resuscitace. Ochrana při mimořádných událostech.

21. Aplikovaná tělesná výchova. Definice a klasifikace zdravotního postižení dle WHO.

22. Aplikovaná tělesná výchova. Charakteristika jednotlivých typů zdravotního postižení dle WHO.

23. Aplikovaná tělesná výchova. Vrcholné sportovní soutěže pro jednotlivé druhy zdravotního postižení na národní i mezinárodní úrovni.

24. Aplikovaná tělesná výchova. Integrace a vzdělávání osob se zdravotním postižením.

25. Aplikovaná tělesná výchova. Kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

 

II. Okruhy otázek:

26. Psychologie sportu. Psychologická příprava ve sportu

27. Psychologie sportu. Poznávací procesy ve sportu. Pocity, vnímaní, představy a myšlení.

28. Psychologie sportu. Pozornost a její význam v TV a ve sportu. Emotivně-motivační procesy. Volní procesy.

29. Psychologie sportu. Psychologická analýza tělovýchovní a sportovní činnosti - všeobecná charakteristika, teoretické východiska psychologické analýzy, přístupy a příklady psychologické analýzy.

30. Psychologie sportu. Regulace a autoregulace, motivace při sportovní činnosti. Spolupráce psychologa, trenéra a sportovce. Vědomí a vrcholový sport, výzkum psychiky sportovce.

31. Historie tělesné kultury. Antická tělesná kultura. Spartský a Athénský výchovný systém, starověké olympijské hry a ostatní všeřecké hry. Základní reálie tělesné kultury ve starověkém Římě.

32. Historie tělesné kultury. Tělovýchovné systémy 19. a počátku 20. století. Německý turnerský systém, švédský (severský) gymnastický systém. Francouzská přirozená metoda. Novorakouská metoda.

33. Historie tělesné kultury. Anglický insulární systém sportů a her. Kořeny hlavních sportovních odvětví. Vznik skautingu. Vznik organizace YMCA a její podíl na rozvoji TVS.

34. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí. Vznik mezinárodního sportu, první mezinárodní sportovní federace. Obnovení olympijských her, vznik MOV, základní reálie novodobých OH do 1. světové války.

35. Historie tělesné kultury. Vývoj mezinárodního olympijského hnutí v meziválečném období. Základní reálie jednotlivých OH a ZOH, včetně her plánovaných na roky 1940 a 1944.

36. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj tělesné výchovy, sportu v Českých zemích do roku 1918. Vznik prvních soukromých tělocvičných ústavů v Českých zemích, základní reálie vzniku a vývoje sokolského hnutí, příčiny vzniku Orla a DTJ.

37. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj českého sportu do roku 1918. Naše účast na OH do 1. světové války. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vznik a vývoj turistiky v Českých zemích do 1. světové války. Založení našeho skautského hnutí.

38. Historie tělesné kultury. Systém tělesné výchovy a sportu v meziválečném Československu. Role státu a státních institucí v tomto systému Základní reálie sokolského a orelského hnutí. DTJ, FDTJ a jinonárodnostní tělovýchovné organizace v Československu.

39. Historie tělesné kultury. Základní reálie československého sportu v meziválečném Československu. Mezinárodní úspěchy našeho sportu v tomto období. Školní tělesná výchova a vzdělávání učitelů TV v tomto období. Rozvoj turistiky a role KČST. Skautské hnutí a fenomén českého trampingu. Podíl organizace YMCA na vývoji TVS v meziválečném Československu.

40. Antropomotorika. Teorie tělesných cvičení (strukturální, procesuální a finální stránka).

41. Antropomotorika. Struktura komplexu silových schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

42. Antropomotorika. Struktura komplexu rychlostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

43. Antropomotorika. Struktura komplexu vytrvalostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

44. Antropomotorika. Struktura komplexu obratnostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

45. Antropomotorika. Zjišťování morfologického předpokladu tělocvičné a sportovní motoriky (historie lidské typologie, somatotyp).

46. Antropomotorika. Biologický věk (metody určení biologického věku, význam určování biologického věku).

47. Antropomotorika. Tělesné složení (metody měření tělesného složení, význam z hlediska sportovního a společenského).

48. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Obecná charakteristika sportu, charakteristika sportovního tréninku a klasifikace sportovních výkonů. Cíl a úkoly sportovního tréninku, systém sportovního tréninku.

49. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Zákony a principy sportovního tréninku.

50. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje silových schopností.

51. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje rychlostních schopností.

52. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje vytrvalostních schopností.

53. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a obecné zásady rozvoje obratnosti.

54. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Sportovní trénink jako proces biopsychosociální adaptace (principy zatížení a zotavení, Seleyův adaptační syndrom, princip superkomenzace).

55. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Stavba a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).

56. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Technická, taktická a psychologická příprava ve sportovním tréninku.

57. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Doping (druhy zakázaných látek, průběh dopingové kontroly, nejznámější případy dopingu).

58. Biomechanika. Vlastnosti těla člověka (složení, hmota, hmotnost, objem těla, hustota těla, těžiště těla, segmentální těžiště)

59. Biomechanika. Kinematika, předmět zkoumání, kinematické charakteristiky, druhy pohybů.

60. Biomechanika. Dynamika pohybu člověka (vnitřní a vnější síly a jejich aplikace při pohybu).

61. Biomechanika. Hybnost tělesa, impuls síly, moment síly, pákový mechanismus a jeho využití.

62. Biomechanika. Biomechanická analýza chůze a běhu.

 

III. Okruhy otázek:

63. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Obecné zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách. (trenér a jeho odpovědnost za sportovce, maximální počty sportovců při různých činnostech, poučení o bezpečnosti, zajištění první pomoci, školní hřiště, tělocvična, posilovna, akce v cizině, právní předpisy)

64. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sportovec - Motorické učení (Charakteristika dovednosti, Prvky učení, Fáze procesu osvojování dovedností).

65. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Role a činnost trenéra (Typologie trenérů, Nároky kladené na trenéra, Role, Systémový model, Postoje, Činnost trenéra teoretická, Činnost trenéra interakce, Sdělování, Naslouchání, Neverbální komunikace, Konflikty a konfrontace).

66. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sport jako prostředek výchovy. (Trenér jako vychovatel, Tři oblasti sportovního života, Hodnocení a posuzování, Diagnostické prostředky, Poklesky sportovců, Metody výchovného působení, Perspektivy trenérské profese).

67. Teorie a didaktika gymnastiky. (Prostná a přeskok u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

68. Teorie a didaktika gymnastiky. (Bradla u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

69. Teorie a didaktika gymnastiky. (Hrazda a kruhy u mužů, kladina u žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

70. Teorie a didaktika aerobiku. Vznik, vývoj a charakteristika kondičních forem cvičení s hudbou, nízký aerobik, vysoký aerobik, skladba lekce, základní hudebně pohybové vztahy v aerobiku.

71. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika sprintů a běhů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla startů a měření časů, trénink).

72. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika skoků (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

73. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika vrhů a hodů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

74. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů kraul a znak, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

75. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů prsa a motýlek, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

76. Teorie a didaktiky plavání. Komplex záchrany tonoucích, základy teorie plaveckého tréninku, základní reálie z historie plavání.

77. Teorie a didaktika fotbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

78. Teorie a didaktika florbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

79. Teorie a didaktika basketbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

80. Teorie a didaktika házené. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

81. Teorie a didaktika volejbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

82. Teorie a didaktika bruslení a ledního hokeje. (Metodika bruslení, charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

83. Teorie a didaktika pálkovacích her. Stolní tenis a squash (charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů)

84. Teorie a didaktika snowboardingu. Metodický postup při nácviku smýkaných a řezaných oblouků, snowboardingové disciplíny na ZOH.

85. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích - charakteristika snožné techniky a carvingu, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

86. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika běhu na lyžích - charakteristika klasické techniky běhu na lyžích a charakteristika bruslení na lyžích, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

87. Teorie a didaktika vodní turistiky. Metodický postup při nácviku jízdy v proudící vodě na C1, C2 a K1, vodácké disciplíny na LOH.

88. Teorie a didaktika úpolů. Systematika, základní charakteristika a význam cvičení základních a sportovních úpolů. Metodika pádové techniky, rozdělení základních úpolů. Sportovní úpoly a BÚ, příklady (aikido, karate, judo, zápas, šerm…), obsahová a pohybová charakteristika, druhy soutěží a základní pravidla. Metodická pravidla výuky, tréninku a bezpečnost.

89. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika turistiky, charakteristika a význam turistických aktivit pro člověka, základní dovednosti, výzbroj a výstroj, plánování a bezpečnost při turistických akcích.

90. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika a charakteristika cykloturistiky a její význam pro člověka, složky cykloturistky a základní dovednosti, technologie kola, plánování a bezpečnost při cykloturistických akcích.

studijní obor - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, studijní obor - Tělesná výchova a sport (dvouoborové)

I. Okruhy otázek:

1. Anatomie člověka. Kostra osová, kostra lebky, kostra horních a dolních končetin. Obecná myologie. Trávicí soustava. Respirační soustava - horní a dolní cesty dýchací, mezihrudí, obaly plic. Kardiovaskulární systém: srdce, přehled tepen a žil, lymfatická soustava, slezina. Vylučovací soustava: ledvina, tvorba moči, vývodné cesty močové. Pohlavní soustava mužská, ženská, svalové dno pánevní. Centrální nervová soustava: mícha hřbetní, mozek, mozkové komory a obaly. Periferní nervová soustava: hlavové nervy, míšní a vegetativní nervy. Zrakové a sluchově - rovnovážné ústrojí.

2. Fyziologie tělesných cvičení. Biochemické základy zátěžové fyziologie. (Metabolismus cukrů, tuků, bílkovin. Zdroje energie pro fyzické zatížení. Energetický metabolismus při různých denních a sportovních aktivitách.)

3. Fyziologie tělesných cvičení. Transportní mechanismy. (Dýchací systém, ukazatele dechových funkcí při fyzickém zatížení, reaktivní změny dechových funkcí při fyzickém zatížení, adaptační změny dechových funkcí. Oběhový systém, ukazatele oběhových funkcí při fyzickém zatížení, bezprostřední oběhové změny při fyzickém zatížení, adaptační oběhové změny.)

4. Fyziologie tělesných cvičení. Pohybový systém a jeho řízení. (Struktura a funkce kosterního svalu, chemické podklady svalové kontrakce, typologie a funkce svalových vláken, svalová inervace, projevy svalové činnosti, reaktivní změny a svalový metabolismus při zatížení, adaptační změny, řízení motoriky, pasivní komponenty pohybového systému.)

5. Fyziologie tělesných cvičení. Termoregulace. (Mechanismy termoregulace, termoregulační mechanismy při pohybovém zatížení, pohybové aktivity při vysoké teplotě prostředí, pohybové aktivity při nízké teplotě prostředí.)

6. Fyziologie tělesných cvičení. Funkce ledvin a pitný režim při zátěži. (Základní funkce ledvin, změny renálních funkcí při fyzické zátěži, změny množství a složení moče, vliv dlouhodobého tréninku na činnost ledvin, vodní bilance.)

7. Fyziologie tělesných cvičení. Regulační systémy. (Propojenost řídicích systémů, centrální nervový systém a fyzická zátěž, principy neuroendokrinních regulací, adaptace neurohumorálních regulací v závislosti na tréninku, reprodukční systém v náročném tréninku, imunitní systém při fyzické zátěži.)

8. Fyziologie tělesných cvičení. Únava a její formy. (Akutní únava. Chronická únava. Regenerace.)

9. Fyziologie tělesných cvičení. Specifika dětského, ženského a stárnoucího organismu. (Odlišnosti dětského organismu - principy zatěžování dětí, žena a pohybová aktivita - principy zatěžování žen, involuční změny ve stáří - principy zatěžovaní ve stáří.)

10. Tělovýchovné lékařství. Testování zdatnosti v laboratoři a v terénu, jejich hodnocení a význam. (Fyzická zdatnost a výkonnost, klasifikace zátěžové diagnostiky, metody stanovení energetické náročnosti pohybové zátěže.)

11. Tělovýchovné lékařství. Pohybová aktivita v primární a sekundární prevenci. (Cíl primární prevence, civilizační onemocnění, primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění.)

12. Aplikovaná tělesná výchova. Definice a klasifikace zdravotního postižení dle WHO.

13. Aplikovaná tělesná výchova. Charakteristika jednotlivých typů zdravotního postižení dle WHO.

14. Aplikovaná tělesná výchova. Vrcholné sportovní soutěže pro jednotlivé druhy zdravotního postižení na národní i mezinárodní úrovni.

15. Aplikovaná tělesná výchova. Integrace a vzdělávání osob se zdravotním postižením.

16. Aplikovaná tělesná výchova. Kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

 

II. Okruhy otázek:

17. Historie tělesné kultury. Antická tělesná kultura. Spartský a Athénský výchovný systém, starověké olympijské hry a ostatní všeřecké hry. Základní reálie tělesné kultury ve starověkém Římě.

18. Historie tělesné kultury. Tělovýchovné systémy 19. a počátku 20. století. Německý turnerský systém, švédský (severský) gymnastický systém. Francouzská přirozená metoda. Novorakouská metoda.

19. Historie tělesné kultury. Anglický insulární systém sportů a her. Kořeny hlavních sportovních odvětví. Vznik skautingu. Vznik organizace YMCA a její podíl na rozvoji TVS.

20. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí. Vznik mezinárodního sportu, první mezinárodní sportovní federace. Obnovení olympijských her, vznik MOV, základní reálie novodobých OH do 1. světové války.

21. Historie tělesné kultury. Vývoj mezinárodního olympijského hnutí v meziválečném období. Základní reálie jednotlivých OH a ZOH, včetně her plánovaných na roky 1940 a 1944.

22. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj tělesné výchovy, sportu v Českých zemích do roku 1918. Vznik prvních soukromých tělocvičných ústavů v Českých zemích, základní reálie vzniku a vývoje sokolského hnutí, příčiny vzniku Orla a DTJ.

23. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj českého sportu do roku 1918. Naše účast na OH do 1. světové války. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vznik a vývoj turistiky v Českých zemích do 1. světové války. Založení našeho skautského hnutí.

24. Historie tělesné kultury. Systém tělesné výchovy a sportu v meziválečném Československu. Role státu a státních institucí v tomto systému Základní reálie sokolského a orelského hnutí. DTJ, FDTJ a jinonárodnostní tělovýchovné organizace v Československu.

25. Historie tělesné kultury. Základní reálie československého sportu v meziválečném Československu. Mezinárodní úspěchy našeho sportu v tomto období. Školní tělesná výchova a vzdělávání učitelů TV v tomto období. Rozvoj turistiky a role KČST. Skautské hnutí a fenomén českého trampingu. Podíl organizace YMCA na vývoji TVS v meziválečném Československu.

26. Antropomotorika. Teorie tělesných cvičení (strukturální, procesuální a finální stránka).

27. Antropomotorika. Struktura komplexu silových schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

28. Antropomotorika. Struktura komplexu rychlostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

29. Antropomotorika. Struktura komplexu vytrvalostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

30. Antropomotorika. Struktura komplexu obratnostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

31. Antropomotorika. Zjišťování morfologického předpokladu tělocvičné a sportovní motoriky (historie lidské typologie, somatotyp).

32. Antropomotorika. Biologický věk (metody určení biologického věku, význam určování biologického věku).

33. Antropomotorika. Tělesné složení (metody měření tělesného složení, význam z hlediska sportovního a společenského).

34. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Obecná charakteristika sportu, charakteristika sportovního tréninku a klasifikace sportovních výkonů. Cíl a úkoly sportovního tréninku, systém sportovního tréninku.

35. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Zákony a principy sportovního tréninku.

36. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje silových schopností.

37. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje rychlostních schopností.

38. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje vytrvalostních schopností.

39. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a obecné zásady rozvoje obratnosti.

40. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Sportovní trénink jako proces biopsychosociální adaptace (principy zatížení a zotavení, Seleyův adaptační syndrom, princip superkomenzace).

41. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Stavba a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).

42. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Technická, taktická a psychologická příprava ve sportovním tréninku.

43. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Doping (druhy zakázaných látek, průběh dopingové kontroly, nejznámější případy dopingu).

44. Biomechanika. Vlastnosti těla člověka (složení, hmota, hmotnost, objem těla, hustota těla, těžiště těla, segmentální těžiště)

45. Biomechanika. Kinematika, předmět zkoumání, kinematické charakteristiky, druhy pohybů.

46. Biomechanika. Dynamika pohybu člověka (vnitřní a vnější síly a jejich aplikace při pohybu).

47. Biomechanika. Hybnost tělesa, impuls síly, moment síly, pákový mechanismus a jeho využití.

48. Biomechanika. Biomechanická analýza chůze a běhu.

49. Psychologie sportu. Psychologická příprava ve sportu

50. Psychologie sportu. Poznávací procesy ve sportu. Pocity, vnímaní, představy a myšlení.

51. Psychologie sportu. Pozornost a její význam v TV a ve sportu. Emotivně-motivační procesy. Volní procesy.

52. Psychologie sportu. Psychologická analýza tělovýchovní a sportovní činnosti - všeobecná charakteristika, teoretické východiska psychologické analýzy, přístupy a příklady psychologické analýzy.

53. Psychologie sportu. Regulace a autoregulace, motivace při sportovní činnosti. Spolupráce psychologa, trenéra a sportovce. Vědomí a vrcholový sport, výzkum psychiky sportovce.

54. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Obecné zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách. (trenér a jeho odpovědnost za sportovce, maximální počty sportovců při různých činnostech, poučení o bezpečnosti, zajištění první pomoci, školní hřiště, tělocvična, posilovna, akce v cizině, právní předpisy)

55. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sportovec - Motorické učení (Charakteristika dovednosti, Prvky učení, Fáze procesu osvojování dovedností).

56. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Role a činnost trenéra (Typologie trenérů, Nároky kladené na trenéra, Role, Systémový model, Postoje, Činnost trenéra teoretická, Činnost trenéra interakce, Sdělování, Naslouchání, Neverbální komunikace, Konflikty a konfrontace).

57. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sport jako prostředek výchovy. (Trenér jako vychovatel, Tři oblasti sportovního života, Hodnocení a posuzování, Diagnostické prostředky, Poklesky sportovců, Metody výchovného působení, Perspektivy trenérské profese).

navazující magisterský studijní program - Tělesná výchova a sport
studijní obor - Učitelství tělesné výchovy pro základní školy, studijní obor - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

I. Okruhy otázek:

1. Kineziologie. Funkce pohybové soustavy a řízení motoriky (všeobecně a na jednotlivých úrovních).

2. Kineziologie. Posturální a lokomoční motorika (hrubá motorika).

3. Kineziologie. Obratné pohyby - jemná motorika.

4. Kineziologie. Axiální motorika a její hodnocení.

5. Kineziologie. Kineziologická analýza horní a dolní končetiny (svaly, klouby, pohyby, deformity, vyšetřování rozsahu pohybů).

6. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení pohybového systému. Funkční poruchy pohybového systému. Držení těla. Diagnostika pohybového systému. Kompenzační cvičení.

7. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení dýchacího systému. Oslabení kardiovaskulárního systému. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

8. Zdravotní tělesná výchova. Metabolické poruchy. Oslabení zažívacího ústrojí. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

9. Zdravotní tělesná výchova. Gynekologická oslabení. Nervová a neuropsychická oslabení. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

10. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení smyslů. ZTV seniorů. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

11. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Naléhavé stavy dětského věku. Naléhavé stavy při venkovních (rekreačních) aktivitách, výbava lékárničky pro pobyty v přírodě a zotavovací akce.

12. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Aktivace ZZS, úrovně bdělosti (AVPU), život zachraňující úkony (ABC), kardio-pulmonální resuscitace. Ochrana při mimořádných událostech.

 

II. Okruhy otázek:

13. Biomechanika. Biomechanická analýza chůze. Kinematické a dynamické parametry chůze (délka kroku, šířka kroku, výška těžiště, časové trvání kroku, časové chování chodeckého cyklu, fáze kroku a jejich trvání, rychlost a zrychlení centrálního těžiště těla a ostatních segmentů těla, silové působení při chůzi)

14. Biomechanika. Silové působení ve vybraných pohybových aktivitách a sportech. Vnitřní (svalové) a vnější (síla tíhová, třecí, odstředivá, setrvačnosti, … ) síly a jejich působení v jednotlivých mikrofázích pohybu těla člověka.

15. Psychologie sportu. Sportovní chování, charakter, respekt, kuráž, sebedisciplina, sebekontrola, rituály, zvyky, gesta. Příklady.

16. Psychologie sportu. Emoce a jejich dělení, úzkost, koncentrace, motivace, euforie, satisfakce, anticipace, empatie, týmová kultura, týmový duch (spirit). Příklady ze sportovní a tělovýchovní praxe.

17. Antropomotorika. Struktura jednotlivých pohybových schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

18. Antropomotorika. Tělesné složení a tělesná typologie (metody, význam z hlediska sportovního a společenského).

19. Sportovní trénink. Metody rozvoje jednotlivých pohybových schopností.

20. Sportovní trénink. Plánování a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).

21. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj tělesné výchovy a sportu v Českých zemích do roku 1938.

22. Historie tělesné kultury. Nejvýznamnější fragmenty tělesné výchovy a sportu ve světě.

 

III. Okruhy otázek:

23. Didaktika školní tělesné výchovy. Podmínky vzdělávání a výchovy ve školní TV (Institucionální a sociální podmínky, personální podmínky, materiální podmínky, právní podmínky, bezpečnost ve školní TV.)

24. Didaktika školní tělesné výchovy. Projekty vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově. (Učební plán, RVP, vzdělávací, výchovné a zdravotní cíle v tělesné výchově, učivo - výběr, strukturace, osnování, celoroční plán.)

25. Didaktika školní tělesné výchovy. Organizační formy vzdělávání a výchovy ve školní TV. (Vyučovací jednotka tělesné výchovy, struktura vyučovací jednotky, efektivita vyučovací jednotky, specifické didaktické formy ve vyučovací jednotce.)

26. Didaktika školní tělesné výchovy. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy. (Ontogenetický vývoj, periodizace vývoje, mladší, střední a starší školní věk - somatický vývoj, pohybová výkonnost, motorická docilita, psychický vývoj.)

27. Didaktika školní tělesné výchovy. Učitel tělesné výchovy. (Osobnost učitele tělesné výchovy, profesiografická analýza činností učitele TV, rozvoj osobnosti učitele tělesné výchovy, typologie osobnosti učitele tělesné výchovy.)

28. Didaktika školní tělesné výchovy. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy. (Klasifikace vyučovacích činností učitele tělesné výchovy, vyučovací činnosti v přípravné fázi didaktického procesu, realizace vyučování, spektrum didaktických stylů, vyučovací postupy a metody, výchovné činnosti a metody.)

29. Teorie a didaktika gymnastiky. (Prostná a přeskok u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

30. Teorie a didaktika gymnastiky. (Bradla u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

31. Teorie a didaktika gymnastiky. (Hrazda a kruhy u mužů, kladina u žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

32. Teorie a didaktika aerobiku. Vznik, vývoj a charakteristika kondičních forem cvičení s hudbou, nízký aerobik, vysoký aerobik, skladba lekce, základní hudebně pohybové vztahy v aerobiku.

33. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika sprintů a běhů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla startů a měření časů, trénink).

34. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika skoků (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

35. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika vrhů a hodů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

36. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů kraul a znak, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

37. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů prsa a motýlek, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

38. Teorie a didaktiky plavání. Komplex záchrany tonoucích, základy teorie plaveckého tréninku, základní reálie z historie plavání.

39. Teorie a didaktika fotbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

40. Teorie a didaktika florbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

41. Teorie a didaktika basketbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

42. Teorie a didaktika házené. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

43. Teorie a didaktika volejbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

44. Teorie a didaktika bruslení a ledního hokeje. (Metodika bruslení, charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

45. Teorie a didaktika pálkovacích her. Stolní tenis a squash (charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů)

46. Teorie a didaktika snowboardingu. Metodický postup při nácviku smýkaných a řezaných oblouků, snowboardingové disciplíny na ZOH.

47. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích - charakteristika snožné techniky a carvingu, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

48. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika běhu na lyžích - charakteristika klasické techniky běhu na lyžích a charakteristika bruslení na lyžích, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

49. Teorie a didaktika vodní turistiky. Metodický postup při nácviku jízdy v proudící vodě na C1, C2 a K1, vodácké disciplíny na LOH.

50. Teorie a didaktika úpolů. Systematika, základní charakteristika a význam cvičení základních a sportovních úpolů. Metodika pádové techniky, rozdělení základních úpolů. Sportovní úpoly a BÚ, příklady (aikido, karate, judo, zápas, šerm…), obsahová a pohybová charakteristika, druhy soutěží a základní pravidla. Metodická pravidla výuky, tréninku a bezpečnost.

51. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika turistiky, charakteristika a význam turistických aktivit pro člověka, základní dovednosti, výzbroj a výstroj, plánování a bezpečnost při turistických akcích.

52. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika a charakteristika cykloturistiky a její význam pro člověka, složky cykloturistky a základní dovednosti, technologie kola, plánování a bezpečnost při cykloturistických akcích.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.