Katedra společenských věd

Při přípravě učitelů občanské výchovy pokrývá katedra široké spektrum společenských věd. Výuka se opírá zejména o znalosti z filosofie, sociologie, politologie, práva, ekonomie a historie.

Katedra společenských věd

Katedra společenských věd PF JU realizuje na základě řádné akreditace studium v těchto formách:

  • BAKALÁŘSKÉ TŘÍLETÉ STUDIUM studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání;
  • DVOULETÉ DENNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ;
  • DVOULETÉ DENNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM oboru Migration and intercultural relations. Jedná se jednooborové multidisciplinární studium, které se zaměřuje na fenomén migrace a interkulturních vztahů. Ke studiu se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních oborů. Absolvent získá titul MA. Další podrobnosti naleznete na stránkách studia European Master in Migration and Intercultural Relations.
    Při přípravě učitelů občanské výchovy pokrývá katedra široké spektrum společenských věd. Výuka se opírá zejména o znalosti z filosofie, sociologie, politologie, práva, ekonomie a historie.

Výuka dále zdůrazňuje vytváření praktických výukových dovedností a snaží se zachovávat vyváženost složky odborné a didaktické. Specifický důraz je kladen na vybraná průřezová témata výchovy demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a mediální výchova. Oborová didaktika vede studenty k tomu, aby získané vědomosti a osvojené dovednosti z jednotlivých disciplín využívali se zřetelem na naplnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Sekretariát

  • Romana Trnková

  • +420 387 773 378

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • TL 404

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.