Katedra
biologie

Katedra biologie přispívá k přípravě a studiu budoucích učitelů všech stupňů škol kurzy z oblasti přírodopisu, geologie a biologie.

O katedře

Katedra biologie měla v průběhu uplynulých šedesáti let různé názvy, různá organizační začlenění a odborné orientace i studijní a badatelské programy.

V současnosti tato katedra přispívá k přípravě a studiu budoucích učitelů všech stupňů škol (MŠ - SŠ) kurzy z oblasti přírodopisu, geologie a biologie. Od roku 2009 má navíc úspěšně akreditované zcela nové studijní obory. Dva bakalářské (Přírodovědná a ekologická výchova a Přírodopis ve vzdělávání) a jeden navazující magisterský (Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ). S Přírodovědeckou fakultou JU spolupracuje na uskutečňování studia učitelství biologie pro SŠ.

Odborně a vědecky se katedra profiluje tak, aby její činnost byla potřebným vědeckým zázemím pro přípravu studentů učitelství. Odrazem její práce v oblasti didaktiky přírodopisu a biologie jsou nejen publikovaná sdělení o výsledcích, ale v poslední době např. i dvě poměrně známé a užívané učebnice (Papáček M., Matěnová V., Matěna J. Soldán T., 2002: Zoologie. Scientia, Praha a Závodská R., 2006: Biologie buněk. Scientia, Praha.). Badatelská práce jednotlivých učitelů katedry je soustředěna také do oblasti antropologie, regionální geologie a studia rozmanitosti a ekologie vodních a mokřadních rostlin a živočichů. Populárnějším příkladem výstupů přinášejících výsledky tohoto výzkumu je např. publikace Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy (2004) a kapitoly v monografiích Šumava - příroda, historie, život (2003) a Novohradské hory - příroda, historie, život (2006).

Katedra biologie PF JU není uzavřenou institucí. Na zajištění praxí, pedagogických i vědeckých projektech spolupracuje se základními i středními školami v jihočeském regionu, neziskovými organizacemi (např. Dřípatka, Calla, Dům dětí a mládeže) s Přírodovědeckou fakultou JU, Hydrobiologickým a Entomologickým ústavem BC AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR, Správou CHKO Třeboňsko i s pracovišti univerzit v zahraničí (např. Vilnius Pedagogical University v Litvě, Kochi University v Japonsku nebo International Research Institute of Entomology, NHM ve Vídni v Rakousku).

Katedra biologie připravuje nebo se podílí na přípravě učitelů všech stupňů škol. Těžiště práce spočívá v přípravě učitelů přírodopisu pro 2. stupeň základních škol. Současně se také katedra podílí na přípravě učitelů pro mateřské školy a pro 1. stupeň ZŠ a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou JU také na přípravě učitelů biologie pro střední školy. Kromě učitelských studií se katedra věnuje také přípravě pracovníků pro oblast zájmového vzdělávání se zaměřením na environmentální výchovu v oboru Přírodovědná a ekologická výchova.

Výzkumná činnost katedry zahrnuje jak výzkum a implementaci výsledků výzkumu v oblasti didaktiky přírodovědného vzdělávání zaměřeného na učení o živé a neživé přírodě, tak vědeckou práci v jednotlivých přírodovědných disciplínách, kterým se pracovníci katedry věnují.

Sekretariát

  • Bc. Soňa Jurásková

  • 387 773 010

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • J 322

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.