Katedra
anglistiky

Katedra anglistiky se zaměřuje na přípravu učitelů angličtiny 2. i 1. stupně ZŠ jak v denním, tak v dálkovém studiu.

O katedře

Katedra anglistiky se zaměřuje na přípravu učitelů angličtiny 2. i 1. stupně ZŠ jak v denním, tak v dálkovém studiu. Právě v rámci celoživotního vzdělávání si kvalifikovaní učitelé mohou přibrat angličtinu jako další obor. V souladu s učitelským zaměřením katedry je i její publikační činnost. Na katedře vznikla čtyřdílná řada učebnic angličtiny pro nakladatelství Fraus pro 2. stupeň ZŠ Way to Win 6-9, která je postupně převáděna do interaktivní podoby, a také příručka jazyka pro vedení hodiny Angličtina učitele angličtiny. Členové katedry se věnují i práci na moderních slovnících angličtiny. V rámci literárních studií důležité místo zaujímá anglicky psaná dětská literatura. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky povinně volitelných předmětů, které díky rodilým mluvčím z různých anglicky mluvících zemí zahrnují také irská, kanadská či australská studia. V září 2008 se u příležitosti 60. výročí založení Pedagogické fakulty JU konala konference English for Life, největší konference učitelů angličtiny v České republice. Katedra kooperuje na mezinárodním projektu Socrates Lingua s názvem Vivace, jehož cílem je výuka cizích jazyků pro handicapované občany. V rámci tohoto projektu se s angličtinou mohly setkat tělesně a mentálně postižené děti v Centru Arpida, učí se dospělí s psychickým onemocněním v centru Domino či mentálně postižení v centru Empatie. Katedra jednou ročně vydává odborný časopis South Bohemian Anglo-American Studies.

Historie katedry

Katedra anglistiky byla založena roku 1988 jako oddělení katedry filologie tehdejší samostatné Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, které zajišťovalo přípravu jedné skupiny učitelů pro obor čeština-angličtina a výuku angličtiny ve společném základu. Změny politického systému v roce následujícím nastartovaly dynamický rozvoj, který vedl k osamostatnění pracoviště a rozšíření jeho výukové nabídky. V letech 1991-94 se katedra podílela na programu TEMPUS a ve stejné době byla zahájena dlouhodobá spolupráce s Britskou radou, jejíž koordinátoři do roku 1999 významným způsobem přispěli k modernizaci výuky a materiálnímu vybavení katedry. Od roku 2000 katedra garantovala tříletý bakalářský program, který byl zaměřen na přípravu jazykově kompetentních administrativních pracovníků pro hospodářskou sféru (v kombinaci s němčinou) a pro potřeby Evropské unie (v kombinaci s francouzštinou).

Naší hlavní pracovní náplní je pětiletý magisterský program připravující kvalifikované učitele angličtiny pro druhý stupeň základních škol. Ten ovšem prošel strukturací, takže nově je nabízen ve dvou stupních- jako tříleté bakalářské studium s názvem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a jako dvouleté navazující magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ. V obou oborech je anglický jazyk kombinován s dalším předmětem, který se vyučuje na 2. stupni ZŠ. V oblasti přípravy k výuce anglického jazyka participujeme na realizaci magisterského studijního programu učitelství pro první stupeň základních škol.

Pro absolventy studia učitelství katedra organizuje a zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání dvouleté rekvalifikační studium pro učitele angličtiny na druhém i prvním stupni základních škol. Vedle toho je katedra i nadále zodpovědná za výuku anglického jazyka pro ostatní obory fakulty ve společném základu.

Přestože se po dobu své existence katedra musela vyrovnávat s velkými pohyby v personální oblasti, trvale se vyvíjí a odborně profiluje. Katedra má jednu docentku, sedm doktorů a všichni ostatní mladí učitelé a učitelky si prohlubují kvalifikaci v rámci doktorského studia. Od jejich studijního zaměření se odvíjí publikační a přednášková činnost, účast v grantech, mezinárodních projektech, účast na mezinárodních konferencích a působení v různých profesních společnostech (Kruh moderních filologů, Asociace učitelů anglického jazyka ČR, Children’s Literature Association, IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language, BAAL – British Association for Applied Linguistics).

Odborná profilace katedry zahrnuje: současný anglický jazyk, frazeologii a neologismy, textovou lingvistiku, syntax se zaměřením na funkční větnou perspektivu, evoluční změny v jazyce, mezikulturní problémy v sémantice slovní zásoby, specifické problémy českých mluvčích, problematiku mluvnického rodu u zvířat, profesní dovednosti učitele, analýzu diskurzu školní třídy, zpracování učebnice pro 2. stupeň ZŠ, tradice gotického románu, romantické prvky a symboly v anglické literatuře 19. století, dětskou literaturu, specifická témata americké literatury.

Současná činnost

Katedra v akademickém roce 2018/19 zajišťuje následující studijní programy:

 • tříleté dvouoborové bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • navazující dvouoborové magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
 • anglický jazyk v pětiletém magisterském studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • individuální kombinované studium učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učitelství anglického jazyka pro SŠ – určeno pro kvalifikované učitele jako rozšíření aprobace
 • lektorské kurzy anglického jazyka v dalších učitelských i neučitelských oborech studovaných na PF JU
 • anglický jazyk jako druhý jazyk pro tříletý bakalářský obor Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod – Ruský jazyk – dobíhající studium

Katedra usiluje o vyvážený studijní program, jehož základní složky je možno rozdělit do pěti oblastí: praktický jazyk a reálie, lingvistika, literatura a kultura anglicky mluvících zemí, metodika výuky angličtiny a v pregraduálních typech studia rovněž pedagogická praxe. Jednotlivé složky jsou více či méně akcentovány podle potřeb daného typu studia.

Promo videa

Sekretariát

 • Jitka Pečlová
  sekretářka

 • 387 773 222

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • D 316 (Dukelská 9)

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.