• Úvod
 • PF - Pedagogická fakulta JU

Adventní čas na fakultě zahájilo rozsvícení vánočního stromečku

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/4-12-20/stromek_2020_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/4-12-20/stromek_2020_02.jpg,

Tradici rozsvícení vánočního stromku na dvoře Pedagogické fakulty JU v Jeronýmově ulici nepřerušila ani koronavirová pandemie. V letošním adventním čase tato slavnostní akce proběhla ve čtvrtek 3. prosince v komorním složení s paní děkankou doc. RNDr. Helenou Koldovou, Ph.D. a se zástupci studentské iniciativy Otevřeno. Paní děkanka ve svém krátkém vystoupení zdůraznila poselství solidarity a soudržnosti, které se projevilo v tomto semestru zejména v práci dobrovolníků z řad studentů i učitelů, jejichž práce si všichni velice vážíme, a jsme rádi, že je mezi sebou máme. Krásné adventní dny!

Proslov paní děkanky

Cena Miroslava Papáčka

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydala dne 23. 3. 2021 Statut Ceny Miroslava Papáčka za mimořádný společenský přínos jako ocenění děkana/děkanky Pedagogické fakulty udělované jedenkrát ročně.

Oceněny mohou být vědecké počiny, vytvořené v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo v oblastech souvisejících se zaměřením jednotlivých pracovišť na Pedagogické fakultě, které byly publikovány nebo uskutečněny v daném kalendářním roce.

Cena se uděluje

 1. za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty
 2. za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty.


Návrhy na nominace za kalendářní rok 2020 mohou členové akademické obce podávat do 15. 4. 2021 paní Gabriele Mikešové z oddělení vědy e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..cz (na nominačním formuláři – ke stažení zde).

Více informací na hlavní stránce Ceny Miroslava Papáčka.

O problematice fake news hovořil v rozhovoru pro Český rozhlas Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. z Katedry společenských věd Pedagogické fakulty JU

Mám té zprávě věřit, nebo je klamavá?

Takové dilema často řeší příjemci informací jak tradičních, tak hlavně nových médií. Proto každé vysvětlení, které nás přivádí do zákulisí tvorby zpravodajství, nám může pomoci řadu věcí poodhalit. Žijeme v médiích – informačními „dálnicemi“ propletený svět je všudypřítomný, my v něm sdílíme spoustu informací, třeba i fake news. Jak ale odlišit lživé a podvržené zprávy? O tom mluvil v rozhovoru pro Český rozhlas České Budějovice Mgr. Marek Šebeš, Ph.D, z naší fakulty. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

Pojem „fake news“ je ryze současný. Lživé, podvržené zprávy se ale mezi lidmi šířily vždycky (web ČRo)

Tak tomu se říká nabitý týden! Společný online projekt pasovských a českobudějovických studentů a pedagogů

Jak jinak označit, pojmenovat či charakterizovat projektový týden plný přednášek, seminářů, výukových praxí i přátelských povídání, který má svůj start v pondělí 14. června 2021. Celý projekt pořádají v online formě Filozofická fakulta Univerzity Pasov a katedra germanistiky Pedagogické fakulty JU pod názvem „Jazyková heterogenita v teorii a praxi“. Z velmi pestrého programu nás zaujala například společná výuka, kdy vždy dva čeští studenti a dva němečtí studenti budou společně vyučovat studenty na vybraných školách. Takových čtyřčlenných učitelských skupin bude celkem deset a jejich pedagogické dovednosti zažijí v online prostředí studenti na středních školách ve Vilshofenu a Bad Griesbachu a na gymnáziích J. V. Jirsíka a Českém reálném v Českých Budějovicích a na gymnáziu v Soběslavi. Přejeme této zajímavé a nápadité akci úspěch a spoustu spokojených studentů!

V příloze naleznete celý program projektového týdne.

Program

Aktuální informace k epidemii koronaviru

Aktuální informace na webu Jihočeské univerzity

 

Informace k omezení provozu na JU od 14. 3. 2022
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného dne 10. 3. 2022 (č. j. MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN) se s účinností od 14. března 2022 ruší povinnost používat ve vnitřních prostorách JU respirátor (nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest dle dříve vydaných pokynů).

Informace k omezení provozu na JU od 10. 2. 2022

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 14. 3. 2022)

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – stanovení podmínek pro vstup na území ČR (účinnost od 15. 2. 2022)

 

Informaci o nákaze koronavirem COVID-19 předejte příslušné kontaktní osobě:

Kontaktní osoba pro studenty: Mgr. Zuzana Svobodová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kontaktní osoba pro účastníky CŽV: Ing. Lenka Miková Havelková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kontaktní osoba pro přijíždějící výměnné studenty: Ing. Marcela Willinger, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Beseda „Mluvme spolu!“

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/23-1-20-debata/mls_0995.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/23-1-20-debata/mls_1877.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/23-1-20-debata/mls_1881.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/23-1-20-debata/mls_1884.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/23-1-20-debata/mls_1886.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/23-1-20-debata/mls_1894.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/23-1-20-debata/mls_1905.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/23-1-20-debata/mls_1909.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/23-1-20-debata/mls_5650.jpg,

Zajímavá a podnětná beseda nejen o obecných kompetencích v občanské společnosti s herci Dejvického divadla a šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym se uskutečnila v pondělí 13. 1. 2020 v Aule Miroslava Papáčka. Diskuze oslovila naše studenty, vyučující, ale i širokou veřejnost.

Těšíme se na vás na některé z dalších akcí, které Pedagogická fakulta JU v průběhu roku pořádá. O debatě také informoval v úterý 14. 1. 2020 Českobudějovický deník.

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Až do patnáctého března 2022 mohou studenti a učitelé fakulty navrhovat mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání na Cenu děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích.

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání (vyhlášení XVII. ročníku soutěže)

Přihláška do soutěže

 

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Kategorie

 1. výzkum
 2. didaktické práce
 3. teorie, historie, přehled
 4. ostatní

Výsledky

Bakalářské práce:

Kategorie „A“

1. místo

Petra Hypšová (P16747)

„Psychosociální determinanty emoční inteligence u příslušníků Policie ČR“

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Sylvie Štindlová, Ph.D.

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnými vztahy mezi psychosociálními determinantami a emoční inteligencí u příslušníků Policie České republiky. V teoretické části je popsána emoční inteligence, pětifaktorový model osobnosti a psychosociální determinanty emoční inteligence u příslušníků policie. Empirická část si klade za cíl vypočítat, z kolika faktorů je tvořená emoční inteligence měřená dotazníkem SEIS, dalším cílem je porovnat, zda existují rozdíly v celkové emoční inteligenci a jejích faktorech mezi Policií ČR a běžnou populací. U policie jsou následně zjišťovány vztahy mezi demografickými charakteristikami a osobnostními rysy (měřeny dotazníkem NEO-FFI) spolu s celkovou emoční inteligencí. Výzkumný vzorek je tvořen celkem 531 respondenty starších 18 let. Výzkumný soubor je rozdělen na Policii ČR (N = 222) a běžnou populaci (N = 309). Výsledky výzkumu neprokázaly existenci statisticky signifikantního rozdílu mezi Policií ČR a běžnou populací v celkové emoční inteligenci. Byl však nalezen významný rozdíl ve faktoru Porozumění vlastním emocím a emocím druhých a faktoru Využití emocí k řešení problémů mezi Policií ČR a běžnou populací. Ve faktoru Regulace vlastních emocí a emocí druhých nebyl odhalen žádný statisticky signifikantní rozdíl. Nebyly objeveny ani signifikantní rozdíly či vztahy mezi věkem, vzděláním a pohlavím policistů a jejich celkovou emoční inteligencí. Významným zjištěním bylo nalezení vztahů mezi všemi osobnostními dimenzemi dle Big Five a celkovou emoční inteligencí u příslušníků Policie ČR.

Hodnocení komise:
Předložená bakalářská práce svým rozsahem a úrovní zpracování vysoce přesahuje požadavky kladené na tento typ prací. Pro její ohodnocení jako špičkové práce, která si zaslouží zvláštní uznání děkanky PF JU, hovoří především následující parametry textu: – 1. teoretická část práce se opírá o rozsáhlé literární zdroje, přičemž autorka využívá nadstandardně zdroje zahraniční (126 publikací, z toho 95 zdrojů zahraničních, a to většinou aktuálních), – 2. výzkumná část práce využívá kvalitního statistického zpracování dat získaných od více než 500 respondentů), – 3. výzkum byl aplikačně zaměřen na oblast personální práce v prostředí Policie ČR a má využití v praxi.

Kategorie „B“

1. místo

Kateřina Marešová (P19315)

„Inovativní přístupy k výuce moderních dějin na ZŠ s využitím orální historie“

Vedoucí práce: Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá inovativními přístupy a metodami výuky moderních dějin na 2. stupni ZŠ. V teoretické části autorka nejprve přibližuje problematiku výuky moderních dějin a analyzuje její stav na českých školách. Následně se zaměřuje na prozkoumání možnosti využití metody orální historie (zejména formou vyprávění příběhu pamětníkem, či rozhovorem s ním) či heuristických metod při výuce dějin 2. poloviny 20. století, a dále také na možnosti zapojení audiovizuálních technik (fotografie, video, dokumentární film). Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu zaměřeného na práci skupiny žáků zapojených do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Žáci se v rámci projektu seznamují s životními osudy pamětníků ze svého blízkého okolí, poté dohledávají k těmto životním příběhům historické materiály, jež následně zpracovávají (např. formou psané reportáže či videodokumentu) ve finální výstup, který veřejně prezentují. Autorka ve svém výzkumu kombinuje techniku zúčastněného pozorování práce žáků a rozhovorů s nimi, přičemž se zaměřuje zejména na to, zda a jaký vliv má účast v projektu na samotné žáky.

Hodnocení komise:
Práce pojednává o velmi aktuální a smysluplné problematice výuky moderních dějin na základních školách. Téma je v teoretické části dobře exponováno a komplexně zmapováno při využití široké škály validních odborných zdrojů, ale také aktuálních didaktických materiálů a výsledků předchozích výzkumných šetření na dané téma. Na tento základ pak autorka navazuje vlastním empirickým výzkumem, zahrnujícím funkční kombinovaný design a validně interpretované výsledky. Zejména z těchto důvodů je práce navrhována na ocenění. Předložený text po stránce obsahové i formální představuje přesvědčivý celek směřující k implementaci daných poznatků do výchovně-vzdělávací praxe.

Kategorie „C“

1. místo

Jaromír Potužák (P19305)

„Proměny a styl výuky dějepisu na sušické střední škole a gymnáziu v letech 1953–1971“

Vedoucí práce: PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

Anotace:
V souvislosti se společenskými a politickými změnami, které přineslo převzetí moci komunistickou stranou v roce 1948, se v následujících letech velmi dynamicky proměňovaly názory na úlohu středního školství a způsob výuky humanitních oborů. Cílem předkládané práce je na příkladu Jedenáctileté střední školy Sušice, Střední všeobecně vzdělávací školy Sušice a Gymnázia Sušice dokumentovat, jak se zde v letech 1953 až 1971 proměňovala výuka dějepisu. Použitím především metody orální historie, s jejíž pomocí bylo získáno autentické vyprávění absolventů či vzpomínky učitelů, byly sestaveny jakési dějiny výuky dějepisu s přihlédnutím na obecný vývoj v celé republice, případně na vývoj na jiné škole tohoto typu nacházející se v regionu za použití komparativní metody. Vzhledem k využití vyprávění pamětníků bylo možné do práce zakomponovat v omezené míře i dějiny každodennosti ve škole. Práce je doplněna i stručnou historií školy a dějinami výuky dějepisu na všeobecně vzdělávacích školách v Československu.

Hodnocení komise:
Předložená bakalářská práce je velmi kvalitně zpracována, neobsahuje žádné nedostatky ani ve formálním zpracování, ani v obsahové rovině. Pro její ohodnocení jako špičkové práce, která si zaslouží zvláštní uznání děkanky PF JU, hovoří především následující parametry textu: – téma je sice vymezeno regionálně, ale autorovi se podařilo problematiku zařadit vynikajícím způsobem do širšího celospolečenského kontextu – 1. text je tak příspěvkem nejen k poznání dějin regionálního školství, ale celého systému vzdělávání v dané etapě dějin – 2. autorovi se podařilo získat nesmírné množství autentických a originálních zdrojů informací a náležitě je v textu vytěžit, text tak uchovává v koncentrované a systematické podobě zdroje informací, které budou v budoucnosti jen velmi obtížně dostupné, nebo zcela zaniknou.

Diplomové práce

Kategorie „A“

1. místo

Rupa Thapa

„ 'The difference here is that we add more tomato sauce', From entrepreneurial journey to the integration experience of Nepalese migrants in České Budějovice: A Case study.“

Vedoucí práce: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Anotace:
This paper is a case study about Nepalese migrants living in České Budějovice through the lens of entrepreneurship and integration. Both the aspects of entrepreneurship and integration are of equal significance for this research work. České Budějovice is an interesting place for a case study on migrants because of the homogenous nature of the city. The indian restaurants run by Nepalese entrepreneurs have appeased the locals in České Budějovice and also have successfully expanded their business to a few other cities in Czech Republic. The findings of my research from the in-depth interviews with 3 Nepalese migrant entrepreneurs living in České Budějovice suggested that the Nepalese migrants primarily chose a path of self employment as a result of the pull factors such as (need for achievement, locus of control and their risk taking behaviour). The results for the integration part of my paper constitutes the response gathered from the in-depth interviews with 23 Nepalese migrants in České Budějovice. The findings suggests that the level of integration of the Nepalese migrants living in České Budějovice is highly influenced by their Czech language skills, length of stay, residency status, educational qualifications and their profession. The Nepalese migrants seemed to be integrated into the economic sector the most compared to other dimensions like socio-cultural, political factors. The results suggested that the main reason for the economic integration of the Nepalese is because of the priorities the Nepalese have, (their main goal is to work, earn and save money) as their primary focus is on building economic stability and other dimensions of integration gets less attention. All the respondents shared that having czech language skills is of paramount importance for the smooth integration of migrants.

Hodnocení komise:
Autorka se věnuje velmi neobvyklému tématu integrace a podnikání nepálské menšiny v České republice, čímž je její práce jedinečná. Tím, že spontánně pronikla do českobudějovické nepálské komunity, podařilo se jí vytvořit velmi autentický text. Lze předpokládat, že předložená práce bude v budoucnu cennou studijní literaturou nejen pro nově příchozí nepálské občany, ale i pro jiné národnosti. Práce je psána velmi čtivě. Tuto práci navrhuje komise pro její originalitu a další reálné uplatnění na cenu děkanky PF JU.

Kategorie „B“

1. místo

Mgr. Tereza Míková (P13142)

„Práce s texturou v experimentálních výtvarných činnostech na 1. stupni ZŠ“

Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Anotace:
Teoreticko-projektová práce se zabývá povrchovými kvalitami objektů ve výtvarné tvorbě a jejich využitím v předmětu výtvarná výchova. Teoretická část se zaměřuje na obecný vhled do problematiky a předkládá konkrétní příklady práce s texturou ve volné, užité a architektonické tvorbě. Dále analyzuje několik příkladů lekcí z oborových didaktik zaměřených na využití textury ve výtvarných činnostech. Projektová část práce rozpracovává sedm logicky návazných lekcí výtvarné výchovy, řešících téma textury formou experimentálních činností vhodných pro 1. stupeň základních škol.

Hodnocení komise:
Práce Terezy Míkové představuje velmi kvalitně a komplexně zpracovanou tematickou rešerši s přesahem do pedagogické praxe. Samotné didaktické zaměření a praktické výstupy práce vykazují nadstandardní zpracování a výsledky. Práce tak jako celek představuje dobrou inspirační platformu pro tvůrčí uchopení originální tématiky s výrazným edukačním potenciálem. Pro navržení na Cenu děkanky hovoří zejména autorčiny konkrétní ukázky práce s texturou, které jsou zcela v souladu se záměry současného výtvarně vzdělávacího kurikula.

Kategorie „C“

1. místo

Mgr. Ondřej Novák (P17212)

„London in Contemporary British Fiction“

Vedoucí práce: PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

Anotace:
Práce se zabývá romány předních současných britských prozaiků Iana McEwana a Martina Amise, kteří svá díla situovali do hlavního města Spojeného království. Práce nejprve v teoretické části představí Londýn jako multikulturní centrum i jako dějiště významných historických událostí a dále se zaměří na pojetí prostoru velkoměsta v románech Iana McEwana Sobota a Pokání ve srovnání s autorovými dřívějšími díly, která se v Londýně odehrávají. Další kapitola porovná obraz Londýna v díle Iana McEwana s románem Martina Amise Londýnská pole a pokusí se definovat poetiku a odlišnost ztvárnění prostředí v pojetí obou autorů. Teoretickým základem studie prostoru a prostředí bude titul Urban Space and Representation (Balshaw, Kennedy). Teoretická východiska budou v jádru práce aplikována na dílo Iana McEwana, případně na román Martin Amise Londýnská pole.

Hodnocení komise:
Práce je především vysoce nadstandardně zpracovanou srovnávací studií dvou britských spisovatelů současnosti – Iana McEwana a Martina Amise, kteří děj svých literárních děl soustřeďují do významného evropského velkoměsta. Z textu práce je patrné hluboké zaujetí autora danou problematikou, pečlivé studium nejen literárního díla obou autorů, ale rovněž faktografie Londýna od 14. století do současnosti. Z komparativní analýzy poté vyplývá role a význam městského prostředí v literatuře i ve vztahu k poznání a pochopení současných civilizačních problémů, které dokázal autor diplomové práce skvěle skloubit. K další řadě argumentů pro ocenění této práce Cenou děkanky patří autorovo hledání a následné nalézání historických a zároveň společenskopolitických a kulturních souvislostí, které se vztahují například k terorismu a migraci.

Závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Kategorie „B“

1. místo

Mgr. Soňa Daňková (P17317)

„Mezipředmětové vztahy fyzika–přírodopis a jejich transformace do výuky na ZŠ“

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Anotace:
Předkládaná závěrečná práce se zabývá transformací mezipředmětových vztahů fyzika a přírodopis do výuky na základní škole. Práce se zaměřuje na téma Oko. Data byla získaná prostřednictvím dotazníkového šetření s žáky 9. tříd základní školy. Teoretická část práce obsahuje poznatky o mezipředmětových předmětech, projektové výuce a didaktické hře. Dále se zde nachází kapitola o výuce fyziky a přírodopisu na základní škole. Na ní navazují poznatky o oku z fyzikálního a přírodopisného hlediska. Praktická část obsahuje metodiku, výsledky pedagogické sondy a didaktickou hru s názvem Oko, kterou žáci spolu s autorkou vytvořili, testovali a hodnotili. Výsledky sondy ukazují, že žáky baví fyzika a přírodopis. Podle žáků tyto dva předměty spolu souvisí. Žáci se učí učivo společné jak pro fyziku, tak pro přírodopis raději odděleně v předmětech. Projektová výuka žáky baví a rádi by se jí účastnili častěji. Vzniklá didaktická hra byla žáky hodnocena kladně.

Hodnocení komise:
Práce je aktuální, integruje témata ze dvou přírodovědných oborů, které mnohdy nejsou chápány jako typické pro hledání společných témat, a to z přírodopisu a fyziky. Problematika zraku, stavby oka a fyziologie zrakového vnímání je v práci ukázána z pohledu obou jmenovaných oborů. Autorka dobře vystihla vzájemné souvislosti a na nich staví aktivity pro žáky. Cenné je, že se autorka snaží nalézt možnosti hlubšího zapojení žáků nejen do užití, ale i do vývoje vybraných aktivit – didaktické hry. Kladně komise hodnotila zejména ten fakt, že je proveden průzkum zájmu žáků o oba dva dotčené předměty, který může napovědět, jak žáci vnímají možnost integrace některých souvisejících témat, což ještě více podpořilo argumenty pro ocenění práce děkankou PF JU.

Ceny Miroslava Papáčka byly uděleny

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1099.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1101.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1116.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1118.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1124.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1129.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1145.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1163.jpg,

Slavnostní ceremoniál spojený s předáváním Ceny Miroslava Papáčka se uskutečnil v úterý 15. června 2021 v aule Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Profesor Miroslav Papáček byl pro naši fakultu natolik výraznou osobností, že se kolegium děkanky rozhodlo zachovat jeho odkaz v oceňování významných vědeckých a společenských počinů, které byly vytvořeny členy akademické obce – a tuto cenu spojilo se jménem Miroslava Papáčka.

Cenu Miroslava Papáčka předali historicky prvním laureátům tohoto ocenění rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. a děkanka Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Laureáti Ceny Miroslava Papáčka za rok 2020:

Cena Miroslava Papáčka za rok 2020 byla v kategorii mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty udělena

prof. PaedDr. Ivě Stuchlíkové, CSc. za mimořádný společenský přínos z hlediska dosahu výrazně přesahujícího rámec PF JU, za přípravu Strategie 2030+.

Profesorka Stuchlíková působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jako proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií. Dlouhodobě se věnuje pedagogické psychologii, kde se zaměřuje zejména na emoce a motivaci v situacích, které souvisejí s učením, vyučováním a výchovou. Druhou oblastí jejího zájmu je výzkum badatelsky orientované výuky v přírodovědném vzdělávání a formativní hodnocení žáků při badatelském učení.

Profesorka Iva Stuchlíková byla členkou expertního týmu pro přípravu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Cena Miroslava Papáčka za rok 2020 byla v kategorii mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty udělena

PhDr. Petru Bahenskému, Ph.D. za budování excelentního výzkumného týmu.

Doktor Bahenský působí jako zástupce vedoucího Katedry tělesné výchovy a sportu na Pedagogické fakultě. Dlouhodobě se zabývá fyziologií sportu a regenerací po sportovní zátěži a je trenérem atletiky I. třídy. Zároveň řídí expertní výzkumný tým Laboratoře funkční zátěžové diagnostiky. Pod jeho vedením se z laboratoře stalo významné diagnostické centrum zabývající se fyziologickými, biochemickými a výkonnostními změnami při různých intenzitách zátěže.

Cena Miroslava Papáčka za rok 2020 byla v kategorii mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty udělena

Mgr. Davidu Markovi za vynikající výsledky v oblasti vědy.

Mgr. David Marko je absolventem navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Již několik let působí jako asistent v Laboratoři funkční zátěžové diagnostiky. Na základě zkušeností a kontaktů, které získal během svého studijního pobytu v USA na Georgia Southern University Savannah, se mu podařilo rozšířit tematické výzkumné portfolio Laboratoře funkční zátěžové diagnostiky. David Marko publikuje své vědecké studie v prestižních časopisech (Q1, Q4).

VŠEM OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY!

Děkovný dopis za pomoc na benefiční akci

Katedra výchovy ke zdraví se podílela na cvičebním maratónu na podporu rehabilitace lidí s roztroušenou sklerózou

ROSKA je organizace pro pomoc lidem nemocných roztroušenou sklerózou. Pravidelně pořádá řadu akcí, které se zaměřují mimo jiné i na rehabilitaci takto nemocných lidí. Jednou z aktivit byl i maratón cvičebních lekcí, který se odehrál v tělovýchovném centru naší fakulty, a na kterém se významně svou odbornou činností podílela i PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. z Pedagogické fakulty JU. Děkovný dopis adresovaný naší děkance doc. RNDr. Heleně Koldové, Ph.D. rádi zveřejňujeme.

 


Vážená paní děkanko,
Roska Č. Budějovice si velmi váží naší vzájemné spolupráce a Vaší pomoci s organizováním benefiční akce MaRS – 24hodinového cvičebního maratonu na podporu rehabilitace lidí s roztroušenou sklerózou.
I když účast na tomto ročníku nebyla zrovna vysoká, věříme, že díky získání nových bezbariérových prostor s komfortním zázemím ve Vašem Sportovním centru vejde naše akce do povědomí široké veřejnosti a bude rok od roku úspěšnější.
Za to Vám a Vaší kolegyni Zuzaně Kornatovské patří naše veliké poděkování.
V patičce e-mailu naleznete odkaz na zdařilé video z akce, které je dílem našeho profi kameramana pana Petra Baštáře. Věříme, že jej budete moci použít k propagaci Univerzity.
 
Přejeme Vám krásný večer a těšíme se na další spolupráci a třeba i na viděnou na některé podobné akci.
Tým Rosky Č. Budějovice: Věra, Petra a Pavla

 

Den otevřených dveří

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/82970862.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01930.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01931.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01936.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01939.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01945.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01950.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01956.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01957.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/dod_7218.jpg,

Velkému zájmu se těšil Den otevřených dveří na Pedagogické fakultě JU, který se uskutečnil v pátek 17. 1. 2020. Vyučující a studenti z jednotlivých kateder zájemcům o studium zprostředkovali důležité informace o přijímacích zkouškách či sdělili zajímavé střípky ze života katedry.

Diskuze se zástupci ZŠ a MŠ v rámci konceptu Učitel Pro Futuro

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/11-6-20/Tabor_UPF_2020.jpg,

Děkanka Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. se společně s proděkany Mgr. Michalem Vančurou, Ph.D. a PhDr. Miroslavem Procházkou, Ph.D. setkala s řediteli táborských základních a mateřských škol a zástupci města Tábor. Při tomto setkání byla diskutována forma vzájemné spolupráce ředitelů daných škol s Pedagogickou fakultou JU, jejich zapojení jako expertů z praxe do konceptu Učitel Pro Futuro, poskytnutí zpětné vazby na systém praxí a další témata spojená s pregraduální přípravou studentů učitelství. V průběhu diskuze bylo domluveno další setkání, které proběhne na podzim tohoto roku v prostorách Pedagogické fakulty JU.

Dopis, který dojímá a potěší zároveň

Studenti katedry germanistiky PF JU napsali dopis naší paní děkance, která nám dovolila, abychom se s ní o dojemná slova podělili všichni. Děkujeme studentům a jejich pedagogům!

 

Vážená paní děkanko,

jako studenti 3. ročníku bakalářského studia germanistiky bychom rádi vyzdvihli práci vyučujících naší katedry, a to paní Susanne Meador, MA, a pana PhDr. Martina Junge, M.A, B.A.

Žijeme v 21. století, na „starém kontinentu“ a v oblasti, kde více jak 75 let nebyla válka… Války jsou staré, jak lidstvo samo – válčilo se z nejrůznějších důvodů, ať už to byl boj o moc nad někým, ovládnutí určitého území, nebo kvůli krásným ženám, vždy při tom umírali lidé a prolévala se lidská krev.

Nikoho by v naší zemi nenapadlo nad válkou přemýšlet, proč taky? A přesto se to před pár dny stalo. Rusko napadlo Ukrajinu. Je to skutečnost, která naplňuje naši mysl obavami o tom, co bude, soucitem na lidmi, kteří musí utíkat ze svých domovů jen s tím, co unesou a bez jistoty návratu. Mezi těmito lidmi jsou samozřejmě také děti. Děti, které se bojí, pláčou a pořád pořádně nechápou, co se děje a proč. Ztratily vše, co doposud důvěrně znaly, své jistoty, zažívají rozdělení rodin.

Právě proto jsme dnešní hodinu Jazykových cvičení 6, pod vedením dvou skvělých pedagogů naší katedry, paní magistry Susanne Meador a pana doktora Martina Junge, věnovali problematice tohoto konfliktu, a to jak z hlediska jazykové přípravy, ale také z hlediska didaktiky.

V první části 120minutového bloku jsme pod vedením pana doktora Junge absolvovali trénink slovní zásoby vztahující se k válce, válečnému konfliktu, technické výbavě a mimořádným událostem. Naučili jsme se novou slovní zásobu a fráze, což se nám bude hodit. Samozřejmě jsme mimo překladu a užití hledali synonyma, a tím rozvíjeli naše myšlení v němčině.

Abychom si zopakovali náš všeobecný rozhled, nezapomněli naši vyučující také na základní informace o Ukrajině. Pro někoho to bylo opakování, pro někoho novinka, nicméně momentálně všichni známe základní geografii, historii a všeobecné informace o v současnosti tak válkou zasaženém státu.

Pod vedením paní magistry Meador jsme absolvovali stejně přínosný blok didaktiky. O současném tématu, kdy by učitel měl zůstat neutrální, je velmi těžké hovořit. Navíc hovořit o takto problematickém tématu s dětmi, kdy nebývá výjimkou, že v dané třídě jsou děti ukrajinské či ruské národnosti, je doslova pedagogický oříšek. Naštěstí paní magistra pojala celou situaci velmi interaktivně, společně jsme se zjistili, jak se válka a její pojetí od poslední světové války změnilo, jak jsou na tom dnešní děti s povědomím o válce a aktuální situaci. Na toto téma jsme pak krátce diskutovali a vyměnili si tak pohledy a názory, které obohatily nejednoho studenta.

Na závěr hodiny jsme pak vytvářeli plakáty, které souvisí se současnou situací.

Myslím, že všichni máme, díky iniciativě našich pedagogů, mnohem větší povědomí o situaci a co hlavně, jsme připraveni do praxe o tomto tématu mluvit s naší budoucí generací.

Děkujeme.

Dopis, který potěšil – poděkování z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy!

S velkým potěšením si vám všem dovolujeme přinést text děkovného dopisu, který byl zaslán vedení naší fakulty. Vrací se k velmi úspěšné a zdařilé akci, která se konala začátkem ledna (4. 1. 2022) v Aule Miroslava Papáčka a na které byla ve společné diskusi veřejně prezentována reforma pregraduální přípravy budoucích učitelů. Děkujeme všem, kteří se na této reprezentativní konferenci podíleli.

Děkovný dopis MŠMT

 

Držíme spolu!

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/16-4-20/drzime_spolu.jpg,

Pedagogové naší fakulty nezůstali pozadu za dobrovolnickou pomocí studentů a přijali výzvu českobudějovické redakce Českého rozhlasu k přímým vstupům do ranního vysílání, v němž dávali rady, jak motivovat děti k domácí výuce v současném nouzovém stavu, jak s dětmi jednat, jak mají rodiče relaxovat při současném zvládání pracovních povinností při práci z domova a zároveň při výuce svých dětí. Nechyběly ani rady, jak zábavně učit matematiku. Děkujeme našim pedagogům: doc. RNDr. Heleně Koldové, Ph.D., prof. PaedDr. Ivě Stuchlíkové, CSc., Mgr. Janě Kouřilové, Ph.D. Jsme rádi, že učitelé a studenti fakulty drží spolu i v této nelehké době!

Důležité jednání děkanů pedagogických fakult s ministrem školství!

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-02-09/msmt_adpf_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-02-09/msmt_adpf_02.jpg,

Začátek druhého únorového týdne patřil na MŠMT jednání Asociace děkanů pedagogických fakult s ministrem školství Petrem Gazdíkem. V diskusi se probíraly zejména otázky financování pedagogických fakult a také jejich všestranná podpora při pregraduální přípravě budoucích učitelů. Opomenuty nezůstaly ani otázky spolupráce krajů při motivaci a pobídkách pro začínající učitele. Je dobře, že jednání, která byla zahájena už v minulém roce, pokračují a získávají postupně konkrétní naplnění!

Dům zahraniční spolupráce uděloval prestižní ocenění. Jedno z nich získali naši germanisté! K významnému úspěchu gratulujeme!

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-12/diplom_dzs_kusova.jpg,

Dům zahraniční spolupráce uděloval ve druhém dubnovém týdnu ceny za nejúspěšnější počiny v mezinárodním vzdělávání. V tomto roce se konal čtvrtý ročník prestižní akce, v níž jednotlivé projekty soutěžily v kategoriích inkluze a diverzita, ekologická udržitelnost, digitalizace, participace, flexibilita a inovace a internacionalizace. V kategorii internacionalizace získal cenu náš fakultní projekt Sommerkolleg, který každoročně v letních měsících připravuje, organizuje a s velkou pečlivostí programově realizuje katedra germanistiky s garantkou Mgr. Janou Kusovou, Ph.D. K významnému ocenění gratulujeme a přejeme, aby letošní ročník byl opět skvělý a aby navíc předčil všechny ročníky předcházející!!!

Cena DZS 2021 v kategorii internacionalizace

Gaudeamus 2020

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02101.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02103.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02110.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02113.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02118.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02120.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02124.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02128.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02130.jpg,

Přes 2OO zájemců o studium na Pedagogické fakultě JU navštívilo ve dnech 21.–23. 1. 2020 informační stánek Jihočeské univerzity na pražském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Velké poděkování patří i studentkám PF JU, které obětavě sdělovaly informace (nejen) o studiu.

Veškeré podrobnosti k podání přihlášek a k přijímacímu řízení najdete na webu: https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/ 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší univerzity včetně všech fakult a dalších součástí univerzity. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.